Hotel je za izbrano datumsko obdobje zaprt.
Deluje za naslednje časovno obdobje.
Od (dd/mm): 08/04
Do (dd/mm): 16/10